OŻAROW MAZOWIECKI STARE BABICE IZABELIN ŁOMIANKI LESZNO KAMPINOS BŁONIE
13:43, 29 marca 2020 r. 
Marka, Wiktoryny, Zenona
www.facebook.com/powiatwarszawskizachodni
mapa serwisu  |  RSS
Strona główna > Aktualności

KWALIFIKACJA WOJSKOWA!

KWALIFIKACJA  WOJSKOWA

 

NA TERENIE POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO


Od dnia 10 marca 2020 rok   do dnia 03 kwietnia 2020 rok

 Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

OŻARÓW  MAZOWIECKI UL.POZNAŃSKA 127 „BIOVENA”

Nr  tel. 022 722 38 29 - od 10 marca 2020 roku

 OBWIESZCZENIE WOJEWODY

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz. U.  2019 r., poz. 1981) podaję do wiadomości, co następuje:

W okresie od dnia 03 luty do dnia 30 kwietnia 2020 r. przeprowadzona zostanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej kwalifikacja wojskowa.

Do stawienia się przed komisją kwalifikacyjną wzywa się:

- mężczyzn urodzonych w 2001 roku

- mężczyzn urodzonych w latach 1996 - 2000, którzy nie posiadają określonej   kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

- osoby urodzone w latach 1999 - 2000, które:

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4 „b" ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

- kobiety urodzone w latach 1996 - 2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017, poz. 944);

- osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia , jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

       Osoba stająca do kwalifikacji wojskowej przedstawiają, wójtowi lub burmistrzowi albo upoważnionemu pracownikowi urzędu gminy (miasta)

- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

- dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.

- powiatowej komisji lekarskiej - posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

-aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm (bez nakrycia głowy)  .

-dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.


« powrót do aktualności
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733-72-00 , fax 22 733-72-01
e - mail: kancelaria@pwz.pl
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
POWIAT  |  WŁADZE POWIATU  |  STRUKTURA URZĘDU  |  STAROSTWO  |  POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Ożarów Maz.
Łomianki
Izabelin
Stare Babice
Leszno
Kampinos
Błonie
© Copyright 2012 Starostwo
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Wykonanie VOBACOM
facebook