OŻAROW MAZOWIECKI STARE BABICE IZABELIN ŁOMIANKI LESZNO KAMPINOS BŁONIE
06:01, 28 lutego 2020 r. 
Ludomira, Makarego, Wiliany
www.facebook.com/powiatwarszawskizachodni
mapa serwisu  |  RSS
Strona główna > Projekty UE w powiecie

Projekty UE w powiecie

Projekt na modernizację dróg w naszym Powiecie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. 

W dniu 30 czerwca 2010 r. w siedzibie Zarządu Województwa Mazowieckiego przy ul. Jagiellońskiej w Warszawie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.:„Przebudowa układu komunikacyjnego, alternatywnego dojazdu do m.st. Warszawy drogą krajową nr 21, wojewódzką nr 580 o długości 4700 mb.” Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu III „Regionalny System Transportowy”, Działania 3.1 „Infrastruktura Drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

Całkowita wartość projektu wyniosła 8 020 000,00, natomiast kwota dofinansowania projektu wynosi 6817000,00 – co stanowi 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

Województwo Mazowieckie reprezentował Członek Zarządu – Waldemar Roszkiewicz, Powiat Warszawski Zachodni reprezentowali: Starosta Jan Żychliński i Wicestarosta Leszek Tokarczyk.

Przedmiotem projektu inwestycyjnego jest realizacja infrastruktury technicznej w zakresie powiatowej infrastruktury drogowej tj. przebudowa odcinków dróg powiatowych położonych na terenie PWZ i włączenie ich do powiatowego systemu komunikacyjnego. Zadanie obejmuje modernizację drogi Nr 4122 w obrębie ulicy Strzykulskiej wraz z rondem (gmina Ożarów Mazowiecki) oraz ulicy Południowej (gmina Stare Babice).

Zakres prac modernizacyjnych, które zostały wykonane ma duże znaczenie dla rozwiązania problemów komunikacyjnych wewnątrz Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz m.st. Warszawy. Inwestycja ta przyczynie się do poprawy dostępności komunikacyjnej regionu, poprawi dostępność do głównych szlaków komunikacyjnych. Wpłynie pozytywnie na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej oraz inwestycyjnej Powiatu. Przebudowa, poprawi też komfort jazdy użytkownikom dróg oraz przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu pojazdów, pieszych i rowerzystów. Dzięki tej modernizacji powstał rowerowy ciąg komunikacyjny, którym w bezpieczny sposób można dojechać rowerem z Ożarowa Mazowieckiego do miejscowości Zielonki, a dalej drogą gminą do Puszczy Kampinoskiej.

 

„Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”. W przypadku gdy uzyskanie dofinansowania następuje nie tylko ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ale również z budżetu województwa mazowieckiego/budżetu państwa informacja powinna brzmieć odpowiednio: „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego” lub „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa”.
 
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

 

« powrót
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733-72-00 , fax 22 733-72-01
e - mail: kancelaria@pwz.pl
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
POWIAT  |  WŁADZE POWIATU  |  STRUKTURA URZĘDU  |  STAROSTWO  |  POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Ożarów Maz.
Łomianki
Izabelin
Stare Babice
Leszno
Kampinos
Błonie
© Copyright 2012 Starostwo
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Wykonanie VOBACOM
facebook