OŻAROW MAZOWIECKI STARE BABICE IZABELIN ŁOMIANKI LESZNO KAMPINOS BŁONIE
08:20, 26 lutego 2020 r. 
Bogumiła, Eweliny, Mirosława
www.facebook.com/powiatwarszawskizachodni
mapa serwisu  |  RSS
Strona główna > Projekty UE w powiecie

Projekty UE w powiecie

Atrakcyjne Szkolnictwo Zawodowe w Powiecie Warszawskim Zachodnim

Atrakcyjne Szkolnictwo Zawodowe w Powiecie Warszawskim Zachodnim to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest w ramach działania 9.2 POKL „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” i potrwa od 01.12.2009 do 31.03.2013.
 
Uczestnikami przedsięwzięcia jest 319 uczniów klas I-IV technikum w Zespole Szkół Nr 1 w Błoniu, Zespole Szkół Ogrodniczych i Spożywczych w Błoniu 
i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ożarowie Mazowieckim oraz uczniowie Publicznej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w SOSW w Lesznie.
 
Uczniowie w ramach projektu wezmą udział w kursach komputerowych, kursie języka angielskiego oraz specjalistycznych kursach zawodowych m.in.: kurs kelnerski, kurs barmański, kurs florystyki, kurs kasjer-sprzedawca, szkolenie z zakresu obsługi ruchu turystycznego, szkolenie nt. systemów zapewniania jakości w przemyśle spożywczym HACCP + ISO.

Uczestnicy projektu

Beneficjenci to młodzież z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz ościennych powiatów: Sochaczewskiego, Pruszkowskiego, Grodziskiego itp. – zamieszkująca tereny wiejskie i obszary z wysokim bezrobociem powstałym po upadku dużych przedsiębiorstw, takich jak Telefonika Kable w Ożarowie Mazowieckim czy Mera Błonie oraz pochodząca ze środowisk zagrożonych patologią. Celem działań jest uświadomienie młodzieży, że dzięki uczestnictwu w projekcie, ma możliwość podwyższania umiejętności i polepszenia swoich szans w starcie w życie zawodowe. Projekt wpisuje się w zasadę równości szans w dostępie do edukacji pomiędzy osobami pochodzących z terenów wiejskich i zmarginalizowanych, a ich rówieśnikami z aglomeracji miejskich. 
Projekt będzie się wpisywał w zasadę równości szans w dostępie do edukacji pomiędzy osobami pochodzących z terenów wiejskich i zmarginalizowanych a ich rówieśnikami z miast, pomiędzy  osobami w gorszej sytuacji finansowej i innymi rówieśnikami. Ważne jest, aby beneficjenci projektu byli zainteresowani podwyższaniem kwalifikacji i zwiększaniem swojej atrakcyjności zawodowej poprzez uczestnictwo w kursach, dlatego w trakcie rekrutacji osób chętnych do projektu, położony będzie nacisk na wskazywanie korzyści inwestowania we własną przyszłość oraz podkreślanie profilaktycznej roli projektu.

 

Więcej szczegółów na stronie internetowej projektu: www.asz.pwz.pl


« powrót
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733-72-00 , fax 22 733-72-01
e - mail: kancelaria@pwz.pl
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
POWIAT  |  WŁADZE POWIATU  |  STRUKTURA URZĘDU  |  STAROSTWO  |  POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Ożarów Maz.
Łomianki
Izabelin
Stare Babice
Leszno
Kampinos
Błonie
© Copyright 2012 Starostwo
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Wykonanie VOBACOM
facebook