OŻAROW MAZOWIECKI STARE BABICE IZABELIN ŁOMIANKI LESZNO KAMPINOS BŁONIE
05:18, 19 09 2019 r. 
Januarego, Konstancji, Leopolda
www.facebook.com/powiatwarszawskizachodni
mapa serwisu  |  RSS
Strona główna > Aktualności

Podpisano list intencyjny w sprawie gospodarki wodnej…

W Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie 20 lutego odbyło się spotkanie Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika z samorządowcami z powiatu warszawskiego zachodniego, nowodworskiego i sochaczewskiego.


Podczas spotkania podpisano list intencyjny dotyczący działań w sektorze zintegrowanej gospodarki wodnej i zarządzania przestrzenią na terenie trzech powiatów z uwzględnieniem obszaru funkcjonalnego KPN.

Podtopienia naszych terenów na skutek intensywnych opadów deszczu, roztopów czy wylewania rzek nie znają granic administracyjnych. Można im zaradzić, działając tylko na większym terenie, tam gdzie występują tzw. zlewnie. Na skutek silnej urbanizacji wiele urządzeń melioracyjnych uległo zniszczeniu i zakłócona została naturalna gospodarka wodna. Ta sytuacja wymaga uregulowania. Inicjatywa Starosty PWZ Jana Żychlińskiego zebrania wielu samorządów wokół projektu wspólnego działania zyskała poparcie Marszałka Adama Struzika, a także Wojewody Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego.

Podczas spotkania Marszałek podkreślił znaczenie partnerstwa trzech powiatów i kilkunastu gmin. Powiedział również, że trzeba działać, aby projekt znalazł się w wojewódzkim kontrakcie regionalnym. W skali kraju marszałkowie zgłosili już wiele projektów. Zapewne pula środków europejskich wystarczy zaledwie na połowę z nich. – Musimy bardzo zabiegać o to, aby udało nam się dofinansować działania w dziedzinie gospodarki wodnej, która jest dziś wyzwaniem dla samorządów. Potrzebna jest współpraca wszystkich – powiedział Marszałek Struzik.

– Podpisanie listu intencyjnego przez samorządowców jest podstawą do zwołania sesji rad. Wszystkie samorządy powinny przeznaczyć środki na dalsze działania w wysokości 50 tys. zł. Będą one potrzebne do opracowania studium wykonalności projektu, w którym znajdą się m.in. zbiorniki retencyjne, zabezpieczenia przeciwpowodziowe i odtworzenie zniszczonego systemu melioracji – powiedział Starosta Jan Żychliński.

Podjęte działania ukierunkowane są na wykorzystanie środków w kolejnym okresie budżetowym UE. Warto wiedzieć, że obecnie zmieniły się reguły przyznawania funduszy. Większą szansę na wsparcie UE mają nie poszczególne samorządy, a duże projekty regionalne łączące działania wielu podmiotów.

Podczas spotkania wystąpili także eksperci z Holandii: z firmy „RDH Architekci Urbaniści” Sp. z o.o. oraz z Instytutu Naukowego Deltares, deklarując pomoc w rozwiązaniu problemów melioracyjnych na naszym terenie.

Koordynatorem projektu jest Powiat Warszawski Zachodni.

Marcin Łada

 « powrót do aktualności
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733-72-00 , fax 22 733-72-01
e - mail: kancelaria@pwz.pl
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
POWIAT  |  WŁADZE POWIATU  |  STRUKTURA URZĘDU  |  STAROSTWO  |  POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Ożarów Maz.
Łomianki
Izabelin
Stare Babice
Leszno
Kampinos
Błonie
© Copyright 2012 Starostwo
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Wykonanie VOBACOM
facebook