OŻAROW MAZOWIECKI STARE BABICE IZABELIN ŁOMIANKI LESZNO KAMPINOS BŁONIE
12:37, 24 lutego 2020 r. 
Boguty, Bogusza, Macieja
www.facebook.com/powiatwarszawskizachodni
mapa serwisu  |  RSS
Strona główna > Razem Bardziej Sprawni

Razem Bardziej Sprawni
Poradnictwo zawodowe i aktywizacja zawodowa dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą korzystać z zajęć, które mają na celu ich rehabilitację zawodową i społeczną. Zajęcia te prowadzone są w formie warsztatów terapii zajęciowej. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób z zaburzeniami psychicznymi skoncentrowana jest na rozwoju każdego uczestnika, uczenia samodzielności oraz przygotowywania do podjęcia pracy zawodowej. Warsztat jest placówką pobytu dziennego. Czas trwania zajęć wynosi nie więcej niż 7 godzin dziennie. Integracja społeczna i zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi realizowana jest również przez centra integracji społecznej.

Zajęcia w centrach prowadzone są głownie w postaci szkoleń i wykładów dopasowanych do możliwości i umiejętności uczestników. Ważnym zakresem usług centrów integracji społecznej jest edukacja uczestników w zakresie przekwalifikowania lub podwyższania kwalifikacji zawodowych oraz przyuczenia do zawodu. Uczestnikowi zajęć centrum integracji społecznej przyznaje się świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych, przy czym za okres próbny, przez pierwszy miesiąc uczestnictwa przysługuje świadczenie integracyjne w wysokości 50% zasiłku dla bezrobotnych. Okres uczestnictwa w centrum integracji społecznej trwa zwykle do 11 miesięcy. Pomoc w zakresie znalezienia pracy przez osoby z zaburzeniami psychicznymi świadczą też kluby integracji społecznej. Z uczestnikiem klubu zawiera się pisemną umowę tzw. kontrakt socjalny, który określa prawa i obowiązki uczestnika wynikające z jego członkostwa w klubie. Okres uczestnictwa w klubie jest ustalany indywidualnie. Uczestnikom klubów integracji przysługują świadczenia realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy zwłaszcza w zakresie odbycia stażu w miejscu pracy, zatrudnienia przy robotach publicznych w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, skierowania do pracy w ramach zatrudnienia wspieranego na okres nie krótszy niż 18 miesięcy czy też udzielenia poradnictwa zawodowego. Osoby z zaburzeniami psychicznymi w celu integracji społecznej i zawodowej mogą utworzyć spółdzielnię socjalną. Członkowie spółdzielni, działając wspólnie są pracodawcami sami dla siebie, a dzięki prowadzonej aktywności zawodowej nabywają umiejętności postępowania w społeczeństwie. Zysk spółdzielni przeznaczony jest na działalność związaną z reintegracją społeczną i zawodową członków spółdzielni. Osoby z zaburzeniami psychicznymi mogą tez starać się o pracę w zakładach pracy chronionej oraz zakładach aktywności zawodowej. Zakłady te posiadają przystosowane pomieszczenia dla osób chorych psychicznie oraz zapewniają doraźną opiekę medyczną, a ich działalność ukierunkowana jest na rehabilitację zawodową i społeczną uczestników.


« powrót
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733-72-00 , fax 22 733-72-01
e - mail: kancelaria@pwz.pl
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
POWIAT  |  WŁADZE POWIATU  |  STRUKTURA URZĘDU  |  STAROSTWO  |  POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Ożarów Maz.
Łomianki
Izabelin
Stare Babice
Leszno
Kampinos
Błonie
© Copyright 2012 Starostwo
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Wykonanie VOBACOM
facebook