OŻAROW MAZOWIECKI STARE BABICE IZABELIN ŁOMIANKI LESZNO KAMPINOS BŁONIE
13:40, 07 08 2020 r. 
Donaty, Olechny, Kajetana
www.facebook.com/powiatwarszawskizachodni
mapa serwisu  |  RSS
Strona główna > Struktura Urzędu

Struktura Urzędu
Wydział Gospodarki Mieniem

ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki

Naczelnik - 22 733 73 45
Biuro Podawcze - INFORMACJA - wejście A (parter) - 22 733 73 83

Godziny przyjęć interesantów: w godzinach pracy urzędu

 

1) Wydział Gospodarki Mieniem realizuje wszystkie zadania Starosty i Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego z zakresu gospodarowania nieruchomościami, w szczególności:

   a) pozyskiwanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa i Powiatu;

   b) gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu;

   c) ustalenie odszkodowania za szkody spowodowane założeniem i przeprowadzeniem na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów oraz urządzeń;

   d) ograniczanie sposobu korzystania z nieruchomości;

   e) wywłaszczanie nieruchomości;

   f) sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkowania wieczystego;

   g) kontrolowanie jednostek organizacyjnych Powiatu pod względem prawidłowego gospodarowania nieruchomościami powiatowymi w zakresie zleconym przez Zarząd Powiatu;

   h) przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Powiatu i Rady Powiatu dotyczących gospodarowania nieruchomościami powiatowymi;

   i) przygotowywanie projektów umów dzierżawy, najmu lub użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu;

   j) prowadzenie ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu;

   k) prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem wieczystym ustanowionym na nieruchomościach będących własnością Skarbu Państwa i Powiatu oraz przekształcenie tego prawa w prawo własności;

   l) prowadzenie w imieniu Zarządu Powiatu rokowań w sprawie odszkodowań za nieruchomości przejęte pod poszerzenie dróg powstałych w wyniku podziału nieruchomości;

   m) reprezentowanie Zarządu Powiatu w trakcie rokowań i spraw administracyjnych dotyczących nabywania nieruchomości na rzecz Powiatu;

   n) wyłączanie gruntów z produkcji rolnej;

   o) uzgodnienia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy;

   p) sporządzanie deklaracji podatkowych dotyczących podatków leśnego, rolnego i od nieruchomości, będących własnością Powiatu, z wyłączeniem budynków położonych przy ul. Poznańskiej 129/133 oraz nieruchomości udostępnionych powiatowym jednostkom organizacyjnym;

   r) ustalanie odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod poszerzenie lub nowe drogi publiczne;

   s) zwrot wywłaszczonych nieruchomości;

   t) sporządzanie i monitorowanie planów finansowych, związanych z realizacją zadań w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami.

2) Do zadań Wydziału w zakresie regulacji stanów prawnych nieruchomości należy realizacja prac zmierzających do pozyskiwania i uregulowania na rzecz Skarbu Państwa lub Powiatu Warszawskiego Zachodniego nieruchomości, w szczególności: wyszukiwanie nieruchomości, których prawa mogą zostać uregulowane na rzecz tych podmiotów, wyszukiwani dokumentacji i dowodów niezbędnych do przeprowadzenia regulacji, przeprowadzenia analizy dokumentacji, prowadzenie ewidencji przygotowywanie sprawozdań dotyczących prowadzonych prac.


« powrót
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733-72-00 , fax 22 733-72-01
e - mail: kancelaria@pwz.pl
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
POWIAT  |  WŁADZE POWIATU  |  STAROSTWO  |  STRUKTURA URZĘDU  |  RODO  |  POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Ożarów Maz.
Łomianki
Izabelin
Stare Babice
Leszno
Kampinos
Błonie
© Copyright 2012 Starostwo
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Wykonanie VOBACOM
facebook