OŻAROW MAZOWIECKI STARE BABICE IZABELIN ŁOMIANKI LESZNO KAMPINOS BŁONIE
15:11, 07 08 2020 r. 
Donaty, Olechny, Kajetana
www.facebook.com/powiatwarszawskizachodni
mapa serwisu  |  RSS
Strona główna > Struktura Urzędu

Struktura Urzędu
Sekretarz Powiatu

Starostwo Powiatowe w Ożarowie Mazowieckim
ulica Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki

Sekretarz Powiatu - Ewelina Degowska

telefon: 22 733 - 72 - 10,

e-mail: sekretarz@pwz.pl

 

Wymóg utworzenia stanowiska Sekretarza Powiatu wynika z art. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. (Dz. U. Nr 223, poz. 1458).

1) Do zadań Sekretarza należy:

 1. zapewnienie sprawnego funkcjonowania Starostwa, w szczególności:
  • nadzór nad organizacją pracy Starostwa oraz realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi;
  • czuwanie nad przebiegiem i terminowością wykonywania zadań;
  • sprawowanie nadzoru i kontroli nad opracowywaniem projektów uchwał Rady, Zarządu, zarządzeń Starosty i innych przepisów wewnętrznych;
  • prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr i usprawnianiem pracy w Starostwie.
 2. Koordynowanie całokształtu zagadnień organizacyjno-technicznych dotyczących współpracy Zarządu z jednostkami organizacyjnymi Powiatu, inspekcjami oraz współpracy Zarządu z Radą;
 3. koordynacja spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, referendów oraz konsultacji społecznych na terenie Powiatu;
 4. uczestniczenie w sesjach Rady Powiatu i posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym;
 5. organizowanie służby przygotowawczej i egzaminów kończących tę służbę w Starostwie;
 6. podejmowanie działań niezbędnych do przygotowania stanowiska kierowania Starosty w czasie podwyższonej gotowości obronnej państwa;
 7. wykonywanie innych zadań z upoważnienia lub na polecenie Starosty;
 8. w razie nieobecności Starosty i Wicestarosty funkcje kierownika Starostwa pełni Sekretarz, w takim przypadku przysługują mu wyłącznie uprawnienia Starosty jako kierownika Starostwa;
 9. sporządzanie informacji dotyczących przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego;
 10. udzielania informacji publicznej w ramach posiadanego upoważnienia lub pełnomocnictwa.

2) Sekretarz pełni funkcję Pełnomocnika Starosty ds. Systemu Zarządzania Jakością.

Do zadań Sekretarza jako Pełnomocnika Starosty ds. systemu zarządzania jakością należy:

 1. utrzymanie i ciągłe doskonalenie SZJ;
 2. prowadzenie i aktualizacja dokumentacji SZJ;
 3. udział w określeniu, rozpowszechnianiu i realizacji Polityki Jakości i Księgi Jakości;
 4. zarządzanie auditami wewnętrznymi;
 5. ocena skuteczności działań korygujących i zapobiegawczych;
 6. przygotowywanie przeglądów zarządzania wykonywanych przez Starostę;

3) Sekretarz sprawuje nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu kontroli zarządczej.

4) Sekretarz sprawuje bezpośredni nadzór na pracą:

 1. Biura Rady, Zarządu i Informacji Publicznej;
 2. Kancelarią Ogólną Starostwa i Punktem Informacyjnym;
 3. Samodzielnego Stanowiska ds. Archiwum Zakładowego.

« powrót
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733-72-00 , fax 22 733-72-01
e - mail: kancelaria@pwz.pl
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
POWIAT  |  WŁADZE POWIATU  |  STAROSTWO  |  STRUKTURA URZĘDU  |  RODO  |  POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Ożarów Maz.
Łomianki
Izabelin
Stare Babice
Leszno
Kampinos
Błonie
© Copyright 2012 Starostwo
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Wykonanie VOBACOM
facebook