OŻAROW MAZOWIECKI STARE BABICE IZABELIN ŁOMIANKI LESZNO KAMPINOS BŁONIE
15:09, 07 08 2020 r. 
Donaty, Olechny, Kajetana
www.facebook.com/powiatwarszawskizachodni
mapa serwisu  |  RSS
Strona główna > Struktura Urzędu

Struktura Urzędu
Wydział Spraw Obywatelskich i Promocji

ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki

Naczelnik – Katarzyna Piecho - Rawa

Telefony:

Naczelnik – 22 733 72 67
Promocja i Szkolenia - 22 733 72 66, 22 733 72 18
Paszporty – 22 733 72 16


Wydział Spraw Obywatelskich i Promocji realizuje zadania:

1. Z zakresu spraw obywatelskich:


1) prowadzenie ewidencji stowarzyszeń rejestrowanych i zwykłych oraz nadzór nad ich działalnością;
2) nadzór nad działalnością fundacji mających siedzibę na terenie Powiatu;
3) prowadzenie spraw z zakresu zbiórek publicznych przeprowadzanych na obszarze Powiatu obejmującym więcej niż jedną gminę;
4) wydawanie pozwoleń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich z terenu obcego państwa;
5) prowadzenie spraw dotyczących przyjmowania wniosków o wpisanie zaproszenia cudzoziemca do ewidencji zaproszeń oraz wydawanie zaproszeń;
6) prowadzenie spraw dotyczących przyjmowania wniosków paszportowych i wydawania paszportów dla mieszkańców powiatów: Warszawskiego Zachodniego i Sochaczewskiego;
7)prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych, sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych.

2. Z zakresu promocji:


1) przygotowanie informacji prasowych i publikacji o Powiecie;
2) promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego Powiatu;
3) przygotowywanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych o Powiecie;
4) współpraca z lokalnymi mediami;
5) organizowanie współpracy z gminami;
6) prowadzenie i aktualizacja strony internetowej Powiatu;
7) przygotowanie wniosków w sprawie wyróżnienia osób szczególnie zasłużonych dla wspólnoty samorządowej Powiatu Warszawskiego Zachodniego;
8) zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów;
9) prowadzenie dokumentacji fotograficznej Starostwa;
10) dokumentowanie działalności Powiatu, prac Zarządu i Rady oraz uroczystości z udziałem ich przedstawicieli;
11) prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami pracowników Starostwa;
12) współpraca z organizacjami pozarządowymi w tym, opracowywanie programów współpracy;
13) przeprowadzanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych;
14) sporządzanie biuletynu informacyjnego w zakresie budżetu Powiatu.

3. Z zakresu promocji i ochrony zdrowia:

1) realizacja postanowień ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  ze środków publicznych, w tym:

   a) opracowanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu, po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;

   b) przekazywanie marszałkowi województwa informacji o realizowanych na terenie powiatu programach zdrowotnych;

   c) inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie powiatu;

   d) pobudzanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia;

   e) podejmowanie innych działań wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych.  

2) prowadzenie dokumentacji i obsługa Rady Społecznej SPZOZ;
3) przekazywanie informacji mieszkańcom Powiatu na temat dostępności usług medycznych;
4) przygotowywanie programów prozdrowotnych przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną i organizacjami pozarządowymi.


« powrót
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733-72-00 , fax 22 733-72-01
e - mail: kancelaria@pwz.pl
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
POWIAT  |  WŁADZE POWIATU  |  STAROSTWO  |  STRUKTURA URZĘDU  |  RODO  |  POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Ożarów Maz.
Łomianki
Izabelin
Stare Babice
Leszno
Kampinos
Błonie
© Copyright 2012 Starostwo
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Wykonanie VOBACOM
facebook