OŻAROW MAZOWIECKI STARE BABICE IZABELIN ŁOMIANKI LESZNO KAMPINOS BŁONIE
14:06, 07 08 2020 r. 
Donaty, Olechny, Kajetana
www.facebook.com/powiatwarszawskizachodni
mapa serwisu  |  RSS
Strona główna > Struktura Urzędu

Struktura Urzędu
Wydział Księgowości

ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki

Naczelnik – Główny Księgowy: Beata Gawart

Telefony:

Główna Księgowa – 22 733 72 30

Referat Dochodów – 22 733 72 31,

Kasa – 22 733 72 34 – 35

Referat Wydatków –22 733 72 33, 22 733 72 36

 

Wydział Księgowości realizuje zadania z zakresu:


1) obsługi finansowo-księgowej budżetu Powiatu i Starostwa.

2) obsługi finansowo-księgowej radnych Powiatu.

3) sporządzania sprawozdawczości.

4) prowadzenia windykacji należności z zakresu dzierżawy i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, opłat melioracyjnych i innych należności z zakresu budżetu Państwa.

5) współpracy z ZUS, US, PFRON i instytucjami związanymi z wypłatami należności, w tym dla osób fizycznych.

6) w ramach Wydziału funkcjonuje Referat Dochodów, Referat Wydatków i Zespół ds. księgowości budżetu powiatu i dochodów budżetu państwa.

 

Do zadań Referatu Dochodów należy:

  a) prowadzenie ewidencji księgowej  dochodów pobieranych przez Starostwo, w formie:

     - wpłat gotówkowych,

     - wpłat bezgotówkowych,

     - zapłatą kartami płatniczymi

  b) prowadzenie obsługi kasowej Starostwa i radnych powiatu;

  c) prowadzenie ewidencja i rozliczanie opłat nie stanowiących dochodu powiatu, w tym opłaty skarbowej i Cepik;

  d) sporządzanie sprawozdawczości finansowej i budżetowej;

  e) prowadzenie windykacji należności z zakresu działania Referatu;

  f) współpraca z innymi podmiotami w zakresie wykonywanych zadań.

 

Do zadań Referat Wydatków należy:

  a) prowadzenie ewidencji księgowej wydatków ujętych w planie finansowym Starostwa;

  b) prowadzenie ewidencji księgowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych;

  c) ewidencja i rozliczanie opłat nie stanowiących dochodów powiatu, tj. sum depozytowych i na zlecenie;

  d) sporządzanie list wynagrodzeń i diet radnych;

  e) dokonywanie płatności związanych z realizacją rachunków, faktur i umów;

  f) wystawianie faktur, rachunków , not i dokumentów korygujących na podstawie zawartych umów cywilno–prawnych;

  g) prowadzenie rejestrów VAT: sprzedaży z dochodów pobieranych przez Starostwo i zakupów;

  h) rozliczanie podatku od towarów i usług;

  i) rozliczanie pracowników, radnych i innych kontrahentów Starostwa w  zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i współpraca z ZUS, urzędami skarbowymi, PFRON  i  instytucjami związanymi z wypłatami należności, w tym dla osób fizycznych;

  j) rozliczanie delegacji służbowych krajowych i zagranicznych;

  k) prowadzenie ewidencji księgowej majątku powiatu;

  l) sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych i finansowych;

  m) sporządzanie zbiorczego sprawozdania finansowego powiatu;

  n) współpraca z innymi podmiotami w zakresie wykonywanych zadań;


Do zadań Zespołu ds. księgowości budżetu powiatu i dochodów budżetu państwa należy:

  a) prowadzenie tzw. księgi organu;

  b) ewidencja i rozliczanie opłat nie stanowiących dochodu powiatu, w tym opłat paszportowych;

  c) przekazywanie środków budżetowych do jednostek organizacyjnych powiatu i innych jednostek ujętych w budżecie powiatu a także do właściwych dysponentów środków budżetu państwa i pozabudżetowych;

  d) prowadzenie ewidencji należności budżetu państwa z tytułu gospodarowania majątkiem skarbu państwa;

  e) prowadzenie ewidencji pozostałych dochodów budżetu państwa, w tym opłat melioracyjnych; 

  f) prowadzenie windykacji dochodów z nieruchomości skarbu państwa;

  g) sporządzanie jednostkowych sprawozdań budżetowych i finansowych;

  h) współpraca z innymi podmiotami w zakresie wykonywanych zadań.


« powrót
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733-72-00 , fax 22 733-72-01
e - mail: kancelaria@pwz.pl
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
POWIAT  |  WŁADZE POWIATU  |  STAROSTWO  |  STRUKTURA URZĘDU  |  RODO  |  POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Ożarów Maz.
Łomianki
Izabelin
Stare Babice
Leszno
Kampinos
Błonie
© Copyright 2012 Starostwo
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Wykonanie VOBACOM
facebook