OŻAROW MAZOWIECKI STARE BABICE IZABELIN ŁOMIANKI LESZNO KAMPINOS BŁONIE
13:58, 07 08 2020 r. 
Donaty, Olechny, Kajetana
www.facebook.com/powiatwarszawskizachodni
mapa serwisu  |  RSS
Strona główna > Struktura Urzędu

Struktura Urzędu
Zespół ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej

ul. Poznańska 131 A
05-850 Ożarów Mazowiecki

AUDYTOR WEWNĘTRZNY – Aneta Porębska

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. KONTROLI - Krzysztof Szuba

Tel. 22 733-72-13

 

Zespół ds. Audytu i Kontroli Wewnętrznej realizuje zadania z zakresu:


1. Audytu wewnętrznego określonego na podstawie obowiązujących przepisów oraz z zakresu kontroli wewnętrznej w Starostwie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Warszawskiego Zachodniego;


2. Do zadań Zespołu w zakresie audytu wewnętrznego należy:

  1) prowadzenie niezależnej oraz obiektywnej działalności, mającej na celu wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej;

  2) opracowanie, w porozumieniu z kierownikiem jednostki, rocznego planu audytu wewnętrznego, opartego na analizie obszarów ryzyka;

  3) prowadzanie zadań zapewniających i czynności doradczych w Starostwie oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu, zgodnie z rocznym planem audytu wewnętrznego, a w uzasadnionych przypadkach poza planem audytu;

  4) sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego zadania zapewniającego, w którym w sposób jasny, zwięzły, przejrzysty, obiektywny i kompletny przedstawia się ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie zadania;

  5) sporządzanie rocznego sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok poprzedni;

  6) wykonywanie czynności doradczych, dotyczących systemów i procedur usprawniających funkcjonowanie jednostki;

  7) współpraca z innymi służbami kontrolnymi.


3. Do zadań Zespołu w zakresie kontroli wewnętrznej należy:

  1) przygotowywanie rocznego planu kontroli w Starostwie i jednostkach organizacyjnych Powiatu;

  2) kontrola finansowa Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu pod względem zgodności z prawem, rzetelności, celowości i gospodarności;

  3) wykonywanie kontroli wewnętrznej w stosunku do Wydziałów Starostwa;

  4) wykonywanie kontroli zewnętrznej w jednostkach organizacyjnych Powiatu;

  5) wykonywanie w uzasadnionych przypadkach kontroli doraźnych;

  6) przedstawianie Staroście wyników kontroli wraz z projektem zaleceń pokontrolnych;

  7) sporządzanie rocznego sprawozdania z wykonania planu kontroli;

  8) prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Starostwa oraz przekazywanie ich do załatwienia według właściwości;

  9) kontrolowanie terminowego załatwiania skarg przez merytoryczne Wydziały Starostwa;

 10) opracowywanie zbiorczych informacji i sprawozdań ze sposobu załatwienia skarg i wniosków.


4. Koordynatorem Zespołu Audytu i Kontroli Wewnętrznej jest wyznaczony przez Starostę Audytor Wewnętrzny.


« powrót
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733-72-00 , fax 22 733-72-01
e - mail: kancelaria@pwz.pl
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
POWIAT  |  WŁADZE POWIATU  |  STAROSTWO  |  STRUKTURA URZĘDU  |  RODO  |  POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Ożarów Maz.
Łomianki
Izabelin
Stare Babice
Leszno
Kampinos
Błonie
© Copyright 2012 Starostwo
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Wykonanie VOBACOM
facebook