OŻAROW MAZOWIECKI STARE BABICE IZABELIN ŁOMIANKI LESZNO KAMPINOS BŁONIE
13:49, 07 08 2020 r. 
Donaty, Olechny, Kajetana
www.facebook.com/powiatwarszawskizachodni
mapa serwisu  |  RSS
Strona główna > Struktura Urzędu

Struktura Urzędu
Biuro Rady, Zarządu i Informacji Publicznej

ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki

Biuro Rady, Zarządu i Informacji Publicznej

Sekretarz – 22 733 72 10

Pracownicy – 22 733 72 11, 22 733 73 23

Biuletyn Informacji Publicznej - 22 733 72 14

 

Biuro Rady, Zarządu i Informacji Publicznej realizuje zadania:


1. Z zakresu obsługi Rady i Zarządu: 

   
1) obsługa kancelaryjno – biurowa Rady, Komisji Rady i Zarządu;

2) prowadzenie rejestrów:

  a) uchwał Rady;

  b) uchwał Zarządu;

  c) aktów prawa miejscowego;

  d) wniosków i opinii Komisji Rady;

  e) interpelacji i wniosków radnych oraz petycji;

  f) skarg i wniosków wpływających do Rady;

  g) zarządzeń Starosty.

3) przekazywanie komórkom organizacyjnym Starostwa oraz jednostkom organizacyjnym Powiatu do realizacji uchwał Rady i Zarządu;

4) przekazywanie interpelacji i wniosków radnych do właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu oraz kontrola terminowego ich rozpatrzenia;

5) koordynacja zadań związanych z rozpatrywaniem petycji;

6) sporządzanie pisemnych sprawozdań Starosty z działalności Zarządu na sesje Rady Powiatu;

7) przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady;

8) przekazywanie materiałów do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego;

9) prowadzenie spraw dotyczących oświadczeń majątkowych radnych i Członków Zarządu;

10) przygotowywanie list będących podstawą wypłaty diet radnym i przekazywanie ich do Wydziału Księgowości;

11) reklamowanie z urzędu radnych od służby wojskowej;

12) obsługa organizacyjna Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście;

13) prowadzenie sekretariatu etatowego Członka Zarządu Powiatu;

14) wykonywanie zadań związanych z przeprowadzaniem na terenie Powiatu wyborów powszechnych, referendów powiatowych i konsultacji społecznych;

15) prowadzenie i aktualizacja wykazu jednostek organizacyjnych Powiatu;

16) prowadzenie centralnej ewidencji oraz zbiorów umów i porozumień;

17) opracowywanie projektów: statutu Powiatu i Regulaminu Organizacyjnego Starostwa.


2. Z zakresu informacji publicznej:


1) prowadzenie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej;

2) rejestrowanie i wywieszanie komunikatów na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz wysyłanie ogłoszeń do publikacji w prasie o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym;

3) prowadzenie centralnych rejestrów: wniosków o udzielenie informacji publicznej oraz decyzji w sprawie odmowy udzielenia informacji;

4) koordynowanie działań związanych z udzielaniem informacji publicznej oraz czuwanie nad terminowym jej udzielaniem, bądź odmową udzielenia informacji;


3. Z zakresu obsługi kancelaryjnej:


1) prowadzenie Kancelarii Ogólnej i Punktu Informacyjnego Starostwa;

2) przyjmowanie i rejestracja korespondencji oraz przesyłek wpływających do Starostwa;

3) rejestrowanie i wysyłanie korespondencji oraz przesyłek;

4) prowadzenie elektronicznego rejestru korespondencji, podział korespondencji po dekretacji na komórki i jednostki organizacyjne Powiatu;

5) prowadzenie ewidencji oraz wydawanie delegacji służbowych.

 

 


« powrót
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733-72-00 , fax 22 733-72-01
e - mail: kancelaria@pwz.pl
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
POWIAT  |  WŁADZE POWIATU  |  STAROSTWO  |  STRUKTURA URZĘDU  |  RODO  |  POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Ożarów Maz.
Łomianki
Izabelin
Stare Babice
Leszno
Kampinos
Błonie
© Copyright 2012 Starostwo
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Wykonanie VOBACOM
facebook