OŻAROW MAZOWIECKI STARE BABICE IZABELIN ŁOMIANKI LESZNO KAMPINOS BŁONIE
14:28, 07 08 2020 r. 
Donaty, Olechny, Kajetana
www.facebook.com/powiatwarszawskizachodni
mapa serwisu  |  RSS
Strona główna > Struktura Urzędu

Struktura Urzędu
Zarząd Dróg Powiatowych

ul. Poznańska 300
05-850 Ożarów Mazowiecki

tel./fax 22 722 13 80, 22 721 17 21, 22 722 11 81

http://www.zdp.pwz.pl

Dyrektor – Mieczysław Wójcik

Ustawowy zakres działania obejmuje:

 1. Planowanie rozwoju sieci drogowej
 2. Organizacja utrzymania dróg, obiektów mostowych i urządzeń drogowych w stanie zgodnym z wymogami technicznymi
 3. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów techniczno-budowlanych, eksploatacyjnych i porządkowych w zakresie gospodarki drogowej oraz warunków technicznych projektowania dróg i obiektów mostowych
 4. Przedstawianie zarządcy dróg projektu planu lokalizacyjnego, rodzajowego i finansowego na budowę, utrzymanie i ochronę dróg powiatowych oraz obiektów mostowych
 5. Utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą.
 6. Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu
 7. Pełnienie funkcji inwestora bezpośredniego w zakresie budowy i modernizacji dróg powiatowych.
 8. Organizowanie wykonawstwa robót przez zewnętrznych wykonawców zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
 9. Nadzór nad budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych oraz przestrzeganie na tych drogach przepisów eksploatacyjnych i porządkowych
 10. Wdrażanie postępu technicznego, organizacyjnego i ekonomicznego w zakresie gospodarki drogowej
 11. Koordynacja robót w pasie drogowym:
  • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, zjazdy z dróg powiatowych, ustawianie tablic reklamowych oraz przejazdy ponadnormatywne
  • pobieranie opłat za zajęcie pasa drogowego, ustawianie tablic reklamowych oraz przejazdu ponadnormatywne
  • nakładanie kar za samowolne zajęcie pasa drogowego i za przekroczenie terminu zajęcia określonego w zezwoleniu
 12. Prowadzenie ewidencji dróg powiatowych oraz obiektów mostowych na tych drogach
 13. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych
 14. Standaryzacja warunków organizacyjno-technicznych odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach powiatowych
 15. Organizacja techniczno-sprzętowa odśnieżania i usuwania gołoledzi
 16. Zapewnienie przejezdności dróg będących w administracji Zarządu
 17. Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego
 18. Wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających
 19. Utrzymanie istniejącego zadrzewienia, sadzenie nowych drzew i krzewów

« powrót
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733-72-00 , fax 22 733-72-01
e - mail: kancelaria@pwz.pl
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
POWIAT  |  WŁADZE POWIATU  |  STAROSTWO  |  STRUKTURA URZĘDU  |  RODO  |  POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Ożarów Maz.
Łomianki
Izabelin
Stare Babice
Leszno
Kampinos
Błonie
© Copyright 2012 Starostwo
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Wykonanie VOBACOM
facebook