OŻAROW MAZOWIECKI STARE BABICE IZABELIN ŁOMIANKI LESZNO KAMPINOS BŁONIE
13:48, 30 października 2020 r. 
Augustyny, Łukasza, Urbana
www.facebook.com/powiatwarszawskizachodni
mapa serwisu  |  RSS
Strona główna > Komunikaty organizacyjne

Komunikaty organizacyjne
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY XXI MAZOWIECKICH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ DRUŻYNOWE
I INDYWIDUALNE ZAWODY W PŁYWANIU
– Kategoria wiekowa „Młodzież”

Przypominamy, że Zarząd SZSWWM na posiedzeniu w dniu 18.09.2015 r. podjął uchwałę o zakazie występowania w strojach z emblematami klubów sportowych na wszystkich szczeblach rozgrywek Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w edycji szkolnej. Dopuszczalne są jedynie nazwa i logo szkoły. Zespoły niestosujące się do powyższej uchwały nie będą dopuszczane do rozgrywek. Przed zawodami opiekun każdego zespołu musi dostarczyć bezpośredniemu organizatorowi zawodów pisemne zgłoszenie szkoły do zawodów podpisane przez Dyrektora szkoły.

1. Organizatorzy: Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego, Powiat Warszawski Zachodni.  

2. Termin: 15 maja 2019 r. ( środa )

3. Miejsce: Pływalnia Miejska, 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Szkolna 2a

4. Uczestnictwo: W zawodach udział biorą zespoły wyłonione z eliminacji rejonowych (międzypowiatowych) zgodnie z regulaminem wojewódzkim. Zespół liczy 6 zawodników / zawodniczek z jednej szkoły, urodzonych 2003- 2005 plus osoba towarzysząca. Łącznie 7 osób.

 5. Zgłoszenia: Zgłoszenie zespołu do zawodów obowiązkowo poprzez system SRS, potwierdzone przez dyrekcję szkoły należy przesłać w terminie do dnia 10 maja (piątek) 2019 r do godziny 12:00 na adres rkarpinski@pwz.pl Oryginał zgłoszenia przywozimy na zawody. Obowiązkowym załącznikiem do zgłoszenia są karty startowe. Wypełnione i podpisane karty startowe należy przesłać na adres e-mail: rafaljagoda@wp.pl również w terminie do 10 maja.

6. Przyjazd ekip: Przyjazd ekip w dniu 15 maja (piątek) 2019r do godz.10.30 do Pływalni Miejskiej, 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Szkolna 2a

7. Konferencja techniczna i weryfikacyjna: Godz. 10.45 - Pływalni Miejskiej,
05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Szkolna 2a. Obowiązują dokumenty: zgłoszenie, o którym mowa w pkt.5 oraz ważna legitymacja szkolna. Do legitymacji wystawionej po 30 września 2017 r. wymagane jest zaświadczenie dyrektora szkoły, iż zawodnik/zawodniczka jest uczniem tej szkoły od początku roku szkolnego. Kwestię badań lekarskich regulują: rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 21 sierpnia 1986r i 5 listopada 1992r. z zakresu opieki zdrowotnej nad uczniami i ich kwalifikacją do zajęć w-f i udziału w zawodach sportowych dla młodzieży szkolnej oraz Ministra Zdrowia z dn. 22.XII.2004r w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą i z dn. 21.III.2007 r

8. Finanse: Drużyny przyjeżdżają na własny koszt. Organizator nie zabezpiecza obiadów – wyżywienie we własnym zakresie.

9. Nagrody: Za miejsca I-III puchary i medale drużynowo, a za I-VIII dyplomy drużynowo

10. System przeprowadzenia zawodów: Zgodnie z Regulaminem Mazowieckich IMS na rok szkolny 2018/2019

11. Postanowienia końcowe Prosimy opiekunów zespołów o szczególne zwrócenie uwagi na zachowanie młodzieży w czasie przebywania na pływalni. W przypadku niestosownego zachowania uczestników organizator ma prawo wykluczyć dany zespół z Igrzysk.              

Organizatorzy

 Karta Startowa
 Karta Startowa
 Komunikat Organizacyjny


« powrót
Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733-72-00 , fax 22 733-72-01
e - mail: kancelaria@pwz.pl
Godziny pracy: poniedziałek - 9.00-17.00, wtorek-piątek - 8.00-16.00
POWIAT  |  WŁADZE POWIATU  |  STAROSTWO  |  STRUKTURA URZĘDU  |  RODO  |  POLITYKA PLIKÓW COOKIES
Ożarów Maz.
Łomianki
Izabelin
Stare Babice
Leszno
Kampinos
Błonie
© Copyright 2012 Starostwo
Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Wykonanie VOBACOM
facebook